ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΑΝΣΕΡ

Η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις και συμβουλές για την σωστή επιλογή ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ανάγκες σας .

Ο σχεδιασμός, η επιλογή των υλικών και η κοστολόγηση της εργασίας είναι το πρώτο στάδιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

Τα έμπειρα συνεργεία μας στελεχώνονται από αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες που έχουν την τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό .

Η ασφάλεια του προσωπικού και η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργιά του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς είναι προτεραιότητα μας .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ

Η τακτική συντήρηση του ασανσέρ είναι η καλύτερη εγγύηση ότι ο ανελκυστήρας θα δουλεύει με ασφάλεια και με τις λιγότερες φθορές για χρόνια.

Οι τεχνικοί μας είναι πλήρως ενήμεροι για το ιστορικό του κάθε ανελκυστήρα (υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων) όταν επισκέπτονται τον ανελκυστήρα για την μηνιαία συντήρηση.

Η συντήρηση ασανσέρ γίνεται συμφώνα με την σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνει

  • Λίπανση – καθαρισμό μηχανισμών
  • Έλεγχο σε όλα τα συστήματα και ρύθμιση για την σωστή λειτουργία τους
  • Αντικατάσταση εξαρτημάτων κατόπιν συνεννόησης

Η εταιρεία μας παρέχει κάλυψη βλαβών 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ

Η αναβάθμιση παλαιών ασανσέρ είναι αναγκαία ώστε να είναι συμβατή με την Ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη πλήρως την οικονομική κατάσταση της εποχής, προτείνει λύσεις ασφαλείς και οικονομικές.

Εξειδικευμένος τεχνικός σε συνεργασία με εσάς αναλύει τις εναλλακτικές εργασίες που μπορούν να γίνουν στον ανελκυστήρα με γνώμονα την ασφάλεια, την σωστή λειτουργία, την πιστοποίηση του και το αισθητικό αποτέλεσμα.