Η αναβάθμιση παλαιών ασανσέρ είναι αναγκαία ώστε να είναι συμβατή με την Ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη πλήρως την οικονομική κατάσταση της εποχής, προτείνει λύσεις ασφαλείς και οικονομικές.

Εξειδικευμένος τεχνικός σε συνεργασία με εσάς αναλύει τις εναλλακτικές εργασίες που μπορούν να γίνουν στον ανελκυστήρα με γνώμονα την ασφάλεια, την σωστή λειτουργία, την πιστοποίηση του και το αισθητικό αποτέλεσμα.