Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

Τα έμπειρα συνεργεία μας στελεχώνονται από αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες που έχουν την τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό .

Η ασφάλεια του προσωπικού και η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργιά του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς είναι προτεραιότητα μας .