Η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις και συμβουλές για την σωστή επιλογή ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ανάγκες σας .

Ο σχεδιασμός, η επιλογή των υλικών και η κοστολόγηση της εργασίας είναι το πρώτο στάδιο.